Pelletshoegar_utan-bakgrund.jpg

tysk_flagg.jpg

flag_sverige.jpg

flagga-england.jpg

spc_logo_web.jpg flag_sverige.jpg PP450-Twin_utan2000.jpg

producerar och levererar kompletta småskaliga pelletanläggningar

Om Företaget Pelletpressar Pelletering Nyheter Galleri Kontakt Återförsäljare
Om pellets Råvaror Halmpellets Träpellets

Träpellets

Pellets är vanligtvis tillverkat av sågspån, torrflis eller kutterspån, en biprodukt från sågverk och hyvlerier.

Inom den svenska pelletsproduktionen används i princip enbart råvaror som härrör

från skogen, framförallt sågspån, torrflis och kutterspån. I takt med en ökad efterfrågan på

pellets, har dock även skogsråvaror såsom bark, grot (grenar och toppar) och klenstammar

blivit aktuella.

Sågspån består främst av barrstamved och har därför högt energiinnehåll, låg askhalt och hög

asksmälttemperatur. Detta innebär att råvaran har mycket goda förbränningsegenskaper.

Kutterspån och torrflis är biprodukter vid bearbetning av torkat virke. Dessutom tillkommer en viss mängd kutterspån från snickerier. Vid pelletering behöver råvaran normalt inte torkas (ibland kan man t o m behöva tillsätta extra ånga/vatten för att höja vattenhalten).

Detta innebär att kutterspån är en lämplig råvara vid mer småskaliga system. Det

har därför blivit vanligt med mindre pelletspressar vid snickerier och mindre sågverk.

Spån

Halmpellets-5.JPG

Från råvara till färdig produkt

 3_A_rgb.jpg Copyright 2010 Sweden Power Chippers AB